Corona update

Corona update:
Wij zijn weer open voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als wij een afspraak met u hebben gemaakt, willen wij u vragen dat als er in de komende tijd iets wijzigt in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt wij graag zien dat u de afspraak (kosteloos) annuleert.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts ( meer dan 38°C )?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond ?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen de handen te desinfecteren met handalcohol welke u bij de ingang van de praktijk vindt. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtkamer en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Door de overheid is bepaaid dat wij extra kosten mogen berekenen. Daarvoor gebruiken wij de code C88.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen wij u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden wij ons aan de Richtlijn infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.