Preventie

Glimlach Preventieplan

Tijdens de V.I.P. (Verzorging, Instructie, Preventie) behandeling , wordt uw mondgezondheid door de tandarts gecontroleerd: de periodieke controle is dan ook onderdeel van de V.I.P. behandeling.

De preventieassistente kijkt uitgebreid waar plaque of tandsteen zit. Zij maakt dit voor u zichtbaar en laat zien hoe u dit zo goed mogelijk kunt verwijderen. Vervolgens zal ze zorgvuldig alle aanwezige plaque en tandsteen verwijderen. Tot slot worden alle vlakken van uw tanden en kiezen gepolijst, zodat u weer met een stralende lach onze praktijk kunt verlaten.

Preventie: het belangrijkste aspect van goede tandheelkundige zorg. Bij de periodieke controle beoordeelt de tandarts de gezondheid van uw mond. Er wordt gecontroleerd op gaatjes en er wordt gekeken of er geen zwakke plekken zitten in de vorm van breuk van vullingen of tandweefsel. Natuurlijk worden ook uw tandvlees, kaakbot en mondslijmvlies gecontroleerd.

Ter aanvulling kan er een röntgenfoto gemaakt worden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Om de twee jaar worden er foto’s van uw kiezen gemaakt. Zo houden we perfect zicht op eventuele veranderingen. Zijn er problemen geconstateerd, dan worden deze op een heldere manier met u besproken. Samen met de balie assistente plant u een datum voor de vervolgafspraak.

Glimlach Jong Preventieplan

Jong geleerd is oud gedaan!

Het is goed wanneer kinderen vanaf hun derde jaar regelmatig naar de tandarts gaan. Vanaf zes jaar starten we met het Glimlach Jong Preventieplan. In de eerste levensfase heeft u als ouder de touwtjes in handen, later is het de bedoeling dat uw kinderen het verzorgen van hun gebit van u gaan overnemen.

Goede gebitsverzorging vergt kennis en vaardigheden. Wij ‘coachen’ uw kinderen op dit gebied, omdat voorkomen natuurlijk beter dan genezen is. Het Jong Preventieplan bestaat uit een uitgebreid stappenplan en biedt verder onder meer:

  • Instructie en voorlichting aan ouders
  • Controle op de mondhygiëne, zo nodig met voorlichting en instructies
  • Het sealen van de kiezen
  • Een fluoridebehandeling (twee keer per jaar)
  • Op indicatie – röntgenfoto’s om de groei van het gebit te volgen en eventuele verborgen gaatjes op te sporen
  • Controle van de gebitsontwikkeling van blijvende tanden en kiezen.

We nemen uiteraard graag de tijd om samen het gehele plan door te nemen.